Propagační seskoky

Propagační seskok

Propagační seskoky

Provedeme seskok na padácích u příležitosti sportovních, kulturních či společenských akcí.

Zajistíme reklamu na vlajkách, využijeme plochu padáku, přizpůsobíme režii seskoku.

Otevřené barevné vrchlíky na obloze fascinují přihlížející a zcela poutají jejich pozornost.

Originálním způsobem zajistíme propagaci Vaší firmy seskokem do Vámi určeného prostoru.

Sneseme Vám reklamu z nebes.