Osvědčení školy

OSVĚDČENÍ VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA

číslo : SVP 014/ÚCL

Tímto se potvrzuje, že:

PARAKLUB LIBEREC z.s.

splnil požadavky pro udělení souhlasu k provozování Střediska výcviku parašutistů.

SVP je oprávněno provádět:

  • základní parašutistický výcvik
  • výcvik pro splnění podmínek k získání kategorií A, B, C
  • pokračovací výcvik v KD a RW
  • balení záložních parašutistických a záchranných pilotních padáků
  • periodická školení a přezkušování
  • školení k získání typového oprávnění pro balení a provádění seskoků na padácích
  • odpovědným vedoucím instruktorem Střediska výcviku parašutistů č. SVP 014/ÚCL je pan René Fáber
  • souhlas se uděluje na dobu do 31.3.2021

V Praze dne 12.3.2018

Ing. Pavel Matoušek

ředitel sekce letové ÚCL